Cát Trắng 1-1,2mm

60,000

Cát trắng tinh khiết 1-1,2mm cát màu cát trắng cát cát sỏimàu trắng tinh khiết Cát mịn cát trắng mịn đá trắng gạo trắng sỏi trắng cát rắn màu siêu trắng, cát trắng 1-1,2mm tuyết trắng xây tường nước cọ cát phun cát trắng tinh khiết, làm vườn, cát cảnh quan cát trắng sàn đá trắng đặc biệt Sỏi gạo

Mã: CT1 Danh mục: